Norwegian Sayings – Unraveling the Wisdom Behind Traditional Norwegian Proverbs

Godt brød smaker bedre når det deles. (Good bread tastes better when shared.)

En venn i nøden er en venn i sannhet. (A friend in need is a friend indeed.)

Ikke gå over bekken etter vann. (Don’t go across the stream for water.)

Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær. (There’s no such thing as bad weather, only bad clothing.)

Du kan ikke både ha kaka og spise den. (You can’t have your cake and eat it too.)

Det vokser ikke penger på trær. (Money doesn’t grow on trees.)

Den som intet våger, intet vinner. (Nothing ventured, nothing gained.)

Bedre føre var enn etter snar. (Better safe than sorry.)

Alt med måte. (Everything in moderation.)

Man skal ikke skue hunden på hårene. (Don’t judge a book by its cover.)

Den som graver en grav for andre, faller ofte selv i den. (He who digs a grave for others often falls into it himself.)

Lillelørdag. (Little Saturday, referring to Wednesday as a mini weekend.)

Det er ikke gull alt som glimrer. (All that glitters is not gold.)

Det er bedre å hive seg på enn å vente på bussen. (It’s better to jump on than to wait for the bus.)

Gutta på skauen. (The boys in the woods, referring to a group of resourceful and independent men.)

Noen har en hekle i nesen. (Someone has a crochet hook in their nose, meaning they are easily influenced or manipulated.)

Det er vanskelig å se skogen for bare trær. (It is difficult to see the forest for the trees.)

Ta med deg gløden fra bålet. (Take the fire’s glow with you, meaning carry the warmth and inspiration from a positive experience.)

Det kommer en dag i morgen også. (There will be another day tomorrow, meaning there’s always a chance for a fresh start.)

En spurv i hånden er bedre enn ti på taket. (A sparrow in the hand is better than ten on the roof.)

Eplet faller ikke langt fra stammen. (The apple doesn’t fall far from the tree.)

Den som synger, skremmer bort uhyret. (The one who sings scares away the monster, meaning singing can help overcome fear or difficulty.)

Et smil smitter. (A smile is contagious.)

Man blir ikke trett av å sove. (You don’t get tired from sleeping.)

Mange bekker små, gjør en stor å. (Many small streams make a large river.)

Når katten er borte, danser musene på bordet. (When the cat is away, the mice will play.)

Uten risiko, ingen gevinst. (No risk, no reward.)

Lys i mørket er lyset sterkest. (Light in the dark is the most powerful light, meaning even a small act of kindness can have a big impact.)

Det er bedre med ti fugler i hånden enn én på taket. (It’s better to have ten birds in your hand than one on the roof.)

Noe godt i hver en ende. (Something good in every ending.)

Man skal ikke våkne fuglene. (Don’t wake the birds, meaning don’t disturb the peace.)

Man skal ikke kaste perler for svin. (Don’t throw pearls to pigs, meaning don’t waste something valuable on someone who doesn’t appreciate it.)

Det er ikke gull alt som glimrer. (Not everything that glimmers is gold.)

Ingen roser uten torner. (No roses without thorns.)

Det er bedre å angre på det man har gjort, enn det man ikke har gjort. (It’s better to regret what you have done, than what you haven’t done.)

Ingen veier er så gode som de som går hjem. (No roads are as good as the ones that lead home.)

Gå på skjær og rør de andres tarm, så får du oppleve mindre alarm. (Walk on others’ intestines, and you will experience less alarm.)

Det er bedre å vite hva man har, enn å få seiden hva man hadde. (It’s better to know what you have, than to see what you had.)

Den som ler sist, ler best. (He who laughs last, laughs best.)

Det er bedre å komme seg opp på hesten igjen enn å la være å ri. (It’s better to get back on the horse than to stop riding.)

Livet er som en sykkel – man må bare fortsette å tråkke. (Life is like a bicycle – you just have to keep pedaling.)

Mange går på fisketur, men få får fisk. (Many go fishing, but few catch fish.)

Hva hjertet er fullt av, renner munnen over med. (What the heart is full of, the mouth overflows with.)

To hoder tenker bedre enn ett. (Two heads are better than one.)

Bedre sent enn aldri. (Better late than never.)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *